Památné stromy Příbramska: Jilma v Lázu

Název památného stromu: Jilma v Lázu
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jilm horský (Ulmus glabra)
Číslo ústředního seznamu: 211046.1/1
Obec: Láz
Katastrální území: Láz
Číslo parcelní pozemku: 587/12
Popis lokality: v poli, na návrší za obcí
GPS: 49°39'24.646"N, 13°54'59.441"E
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 456 cm (v roce 2004)
Výška: 0 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: zcela suchý ležící kmen, v okolí rostou mladé jilmy
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Padlý jilm Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.


JILMA

Kdo a proč s tím začal, nikdo neví, ale všichni obyvatelé Lázu tvrdí, že je to TA jilma (nikoli ten jilm). Traduje se, že strom je stár 200 až 250 let. Vyrostl na poli na návrší nad obcí, odkud je krásný výhled na Láz. Před několika desítky let však i jeho napadla zákeřná choroba grafióza, která málem vyhubila všechny jilmy v naší republice. Určitý druh houby totiž zamezuje protékání mízy a strom tak pomalu usychá. Dnes se jedná jen již o padlé torzo starého kmene, v r. 1981 vyhlášeného památným stromem, který měl obvod kmene 456 cm a dosahoval výšky 18 m. Na místě však naštěstí roste již další jilm, můžeme tedy doufat, že se za pár století budou moci naši potomci schovat do stínu jeho mohutné koruny.

padlý jilm


Padlý jilm s mladým jilmem

Další zajímavosti na trase:

Pamětní deska (trasa 1)
Za hájenkou U Prokopa byly nalezeny pozůstatky hutnické činnosti. Hornicko-archeologická, hutnicko-historická a mineralogická zkoumání věrohodně naznačují, že mohlo jít o stříbrnou huť, která pracovala u Pilského potoka v Brdech nad Bohutínem. již na sklonku 13. století. Průzkum zde prokázal hornické a hutnické podnikání od 13. do počátku 16. století. Proto zde v dubnu 2011 hutníci a jejich příznivci odhalili na dovezeném kovohuťském kameni pamětní desku připomínající mnohasetletou historii hutnictví stříbra a olova na Příbramsku.


Úpravna vody Kozičín (trasa 2)
ÚV Kozičín vybudována v r. 1964 je jedním z nejvýznamnějších vodních distributorů pro město Příbram. V letech 2003-2005 byla provedena její kompletní rekonstrukce, modernizace a rozšíření. Projektovaný výkon je 105 litrů za sekundu (průměrný výkon 60-70 litrů/s). 97 procent kapacity pokrývá voda gravitačně přitékající z vodárenských nádrží Lázská a Pilská, zbylou část úpravna získává z podzemních zdrojů. Kozičínská úpravna pracuje již při vstupu s kvalitní vodou, která je díky svému zdroji uprostřed Brd bez chemických a průmyslových kontaminantů. Kvalita surové vody se vyznačuje velice nízkým obsahem rozpuštěných látek, nízkým obsahem vápníku a hořčíku, nízkou hodnotou pH a neutralizační kapacity, vysokým obsahem přírodních organických látek Díky své poloze může vodu do Příbrami distribuovat bez větší energetické náročnosti.