Od vesnice k vesnici, od hájovny k hájovně – malý průvodce trasou

Putování Lázského nemehla po Brdech i v letošním roce začíná na fotbalovém hřišti v Lázu, odkud se vydáme směrem ke středu obce. Za hospůdkou U dubu odbočíme vlevo a krátká rovinka nás po chvilce přivede k mostu přes Litavku. Na následující křižovatce se tentokrát vydáme doprava. Těsně za pomníkem lázským občanům padlým v 1. a 2. světové válce uhneme doleva a přecházíme na louky vedoucí směrem k Bohutínu, staré hornické obci úzce spojené s těžbou olověné a stříbrné rudy. Cestou můžeme zahlédnout věže jeho dominanty, kterou je bezesporu farní kostel Svaté Maří Magdaleny (1887-1950). V r. 1950 vyhořel, poté byl znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a vysvěcen. Ještě před lávkou vedoucí přes potok zahneme podél lesa vlevo a hned první odbočka doprava nás přivede na silnici vedoucí přes Bohutín. Tady odbočíme doleva a směřujeme k lesu. Cestou míjíme místní koupaliště, zastávku autobusu a fotbalový areál a vstupujeme do stínu lesa. Lesní cestou pokračujeme až k Drmlově noře, zařízení určené k výcviku loveckých psů a zastavíme se u občerstvovací stanice.

Zde se trasa štěpí, ale v obou případech budeme míjet hájovny, na nichž, stejně jako na mnoha dalších místech, byly kdysi vytahovány prapory při střelbách a tedy při zákazu vstupu do lesů. Myslivna Žernová u Lázu i hájovny Slanina a Prokop byly vystavěny v letech 1935 – 1937. Protože v té době bylo dříví velmi levné a šlo špatně na odbyt, jsou všechny tyto stavby srubového typu postavené z impregnovaného dřeva.

Kratší trasa (cca 11 km) vede rovně, na Prokopskou LC. Po pravé straně se po chvíli objeví hájenka U Prokopa. Mezi stromy na opačné straně cesty si můžeme všimnout zastřešené studánky nabízející dobrou čistou vodu.V dalším úseku míjíme desku připomínající mnohasetletou historii hutnictví stříbra a olova na Příbramsku - v miniaturních šachtových pecích se zde již před 700 lety vyrábělo surové olovo s vysokým obsahem stříbra.Po vystoupání táhlé rovinky přicházíme na Slaninskou lesní cestu vedoucí doleva k Pilské vodní nádrži.

Rozhodneme-li se pro trasu delší (cca 13,5 km), odbočíme u občerstvovací stanice vpravo a pokračujeme lesní cestičkou směrem ke Kozičínu. U vodárny zahneme doleva. Opět pokračujeme lesem. Mineme velký seník s krmelcem (budeme-li mít štěstí i s vysokou zvěří) a přicházíme k hájovně U Slaniny.


I tady zahneme vlevo. Pokračujeme Slaninskou lesní cestou až na křižovatku, kde se obě trasy znovu setkají a odkud je jen kousek k hrázi Pilské nádrže. Následuje lesní cesta Struhy a třetí (na trase poslední) hájovna na Žernové, která byla kdysi postavena jako náhrada za zrušenou myslivnu na Skelné huti.


Cestou kolem hasičské zbrojnice a hospůdky U Dubu se vracíme na fotbalové hřiště, kde naše letošní putování končí.