Vážení účastníci akce, připomínáme, že pochod absolvujete z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Věříme, že všichni budete respektovat nejen uvedené trasy, ale i přírodu, ve které se budete pohybovat. Část trasy vede po komunikacích III. třídy, takže se stáváte běžnými účastníky provozu na pozemních komunikacích. Zvýšenou pozornost proto věnujte chůzi při krajnici a myslete na své děti a psí kamarády. V případě zhoršené viditelnosti nezapomeňte na povinnost používání tzv. reflexních prvků. Nepodceňujte ani skutečnost, že nezpevněné lesní cesty, cesty se zledovatělým povrchem a na hřebenech vyšší vrstvou sněhu zvyšují náročnost letošní trasy a nejsou vhodné pro použití dětských kočárků.

Popis a plánek tří tras pochodu

Společná část pro všechny tři trasy: Od hřiště doleva, po vstupu do lesa nad obcí (po cca 170 m) doprava-nezpevněná cesta Třetí vrata až k hrázi Lázského rybníka. Ta zůstává po pravé straně (zákaz vstupu!). Následuje mírná zatáčka doleva, stoupání po úvozové lesní cestě až k první křižovatce lesních cest. Tam zahnout doprava (lesní cesta pod Bílou skálou), na další křižovatce lesních cest rovně, vystoupat po "červené" cestě na Havelskou (asfaltka), odbočit doleva, dojít na křižovatku s Andělskou (občerstvení).
1. trasa (cca 9 km) Od křižovatky s občerstvením doleva po Andělské, nikde neodbočovat, vede až na křižovatku asfaltové cesty Nepomuk-Láz, zahnout doleva a pokračovat až do Lázu.
2. trasa (cca 15 km) Od křižovatky s občerstvením po Andělské doprava, na křižovatce U obrázku rovně po cyklo 8190 do Nepomuku. Přejít asfaltku (cyklo 2273), následuje klesání směrem k OÚ a koupališti. Odbočit doleva ke studánce, rovně po neznačené cestě k Zalánům, na jejím konci doleva, přejít přes cestu Nepomuk-Láz (cyklo 2273), vzhůru po strmé červené cestě (pozor-velké převýšení-náročné stoupání!!) až na křižovatku U obrázku. Tam doprava po Andělské, držet se stále vpravo až ke křižovatce asfaltové cesty Nepomuk-Láz, zahnout doleva.
3. trasa (cca 13 km) společná s 2. až ke křižovatce Zalánské s cestou Nepomuk-Láz, tam odbočit doprava a po asfaltce dojít až do Lázu.mapa
mapa