Brdské kříže

Při toulkách po Brdech často narazíme na křesťanské náboženské symboly jako jsou boží muka a kříže. Zpravidla byly stavěny v místech nějaké významné události, bitvy, neštěstí a nebo jako poděkování Bohu za nějakou šťastnou událost. Materiál tvoří opracovaný kámen, často žula nebo pískovec. Novodobé kamenné kříže mívají zvlášť část pro základnu, podstavec (sokl), někdy nástavec a samotný kříž. U novějších památek jsou části spojeny kovovým drátem či šroubem. Přední plocha podstavce
Kranzův kříž (na mapách někdy značený jako kříž U Palouku)
Jeden z nich Kranzův kříž (na mapách někdy značený jako kříž U Palouku) najdeme i na trase letošního Putování. Stojí u asfaltové cesty nedaleko lovecké chaty U břízy. Je na něm vytesaný nápis "Bůh můj všudy útěcha má!". Na jeho spodní části jsou téměř nečitelné iniciály F. K. a letopočet 1863. Podle staré pověsti se na tomto místě splašili lesmistrovi Františku Emanuelovi Kranzovi (některé prameny uvádějí Krausovi) koně. Jako poděkování Bohu za to, že se při tom naštěstí nikomu nic nestalo, nechal zde František vystavět tento kamenný kříž.
Kranzův kříž (na mapách někdy značený jako kříž U Palouku)

Další Linkův kříž je připomínkou pytlácké tragédie. Skrývají ho mokřady V Šajtech (od německého slova Scheit - poleno). Patří k nejstarším dochovaným kamenným křížům Stojí mimo naši trasu, nedaleko Lázské nádrže směrem ke Skelné Huti, na vrcholu vyvýšeniny u potoka. Je ručně tesaný, má jetelové zakončení ramen. Poslední číslo letopočtu na něm je téměř nečitelné, ale podle zápisu v matrice zemřelých zde byl v r. 1804 ve věku 26 let pytláky zabit lesník v arcibiskupských službách Jan Linek právě v den druhé svatby svého otce Václava, fořta z vranovického polesí. O této události existují dvě odlišné verze vyprávění. Mezi potomky Linků se tradovalo, že mrtvý údajně svíral v zatnuté pěsti chomáč rezavých vlasů, které při zápasu vytrhl z hlavy protivníka a druhou rukou stačil ještě zaznamenat vlastní krví na manžetu dvě jména svých vrahů. Na základě toho byli oba zatčeni a odsouzeni. Podle lázské varianty sledoval Linek pytláka od borské myslivny. Při střetu v Šajtech mezi nimi došlo k zápasu a z pytlákovy pušky vyšla nechtěná rána, která Linka zabila. Dopadený pytlák se ale nechtěl přiznat, proto se vyšetřující uchýlili ke lsti. V noci ho v jeho cele navštívil údajný Linkův duch a vyděsil ho natolik, že pytlák na kolenou přísahal, že lesníka zabít nechtěl a prosil za odpuštění. Byl pak odsouzen na tři rok těžkého žaláře.Ve skutečnosti ale o tom, jak Jan Linek skonal a kdo jej zabil, žádný písemný doklad neexistuje.
Linkův kříž


Zdroj: Čáka, Jan:Střední Brdy - krajina neznámá,Mladá Fronta 1998
Pátková,Hana:Podbrdsko:sborník SOA v Příbrami/Příbram SOKamenné kříže

Pozn.: Konání akce umožnil podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p.