Tok

Tok je se svými 865 m n. m. nejvyšší horou Brdské vrchoviny. Tvoří rozsáhlou náhorní plošinu částečně pokrytou smrkovým lesem, z části bezlesím. Jeho pláně zdobí vřesoviště, rostou tu borůvky, brusinky, řada lišejníků, kapradin a travin, Je i významnou pramennou oblastí, vyskytují se zde četné druhy vzácných rostlin i živočichů. Škoda, že z Brd vymizel tetřev hlušec, podle jehož zásnubního tance údajně název vrchu vznikl.
Vrchol Tok
Carvánka
Přibližně 400 m jihozápadně od vrcholu Tok stávala v minulosti dřevěná myslivna Carvánka. Byla postavena v r. 1919, ve své době patřila k nejvýše obydleným místům v Čechách. Odjakživa ji obývali hajní, lovci, lesní dělníci nebo uhlíři, odpočinek a někdy i nocleh zde nacházeli i rakouskouherští a prvorepublikoví turisté. Nacházela se v těsné blízkosti vojenské střelnice, proto musela být v r. 1931 odstraněna. Byla rozebrána a znovu postavena ve Strašicích. V současné době na horské louce najdeme zrenovovanou stavbu lovecké chaty, vodní nádržku, pamětní zídku a na kraji lesa studnu s čerstvou studenou vodou. Lesní cesta za studánkou vede na protipožární val a po pár metrech na vrchol Tok
vodní plocha u Carvánky

Zavírka
Z odpočinkového místa nad přelivem Pilské nádrže je vidět výrazný vrch Zavírka. Vrchol (724 m n. m.) je zcela zalesněný, bez rozhledu do kraje. Chybějící výhled do krajiny nám ale vynahrazuje tajemná atmosféra brdského hradiště a pohled na krásné vzrostlé jedle, buky a modříny. Svým impozantním vzhledem nás okouzlí slepencový skalní útvar nazývaný Jehla. U příležitosti 120. výročí první Stromkové slavnosti v Bohutíně zde byla osazena informační tabule a založena vrcholová kniha věnovaná Obcí Bohutín.Pramen: Čáka, Jan: Střední Brdy, krajina neznámá, 1998
Makaj,Tomáš, Vogeltanz, Jaroslav: Brdy, 2020

Pozn.: Konání akce umožnil podnik VLS ČR, s. p.